Busvervoer naar uitwedstrijden

 

Wedstrijd : Jong PSV Roda JC
Datum : 20-02 2019
Aanvang :

20:00 uur

Vertrek vanaf : Vertrek vanaf P2 17:45 uur
Leden betalen : 25 Euro 
Niet leden betalen : 30 Euro 
Losse kaartverkoop :  
Datum kaartverkoop :

Vrijdag 15 februari van 19.00 -19.30 uur in de fanshop.
Aanmelden telefonisch bij:
Rico tel 06 48467141 of Henk 045-5456807.

Informatie :
 

Daar de meeste wedstrijden op de vrijdagavond gespeeld worden verzoeken we u om de betaling via de bank te doen.
Bank no  NL37 INGB 0660 0659 24 tnv H Bakker.
Betaling moet graag de donderdag voor de wedstrijd
binnen zijn.

Inlichtingen:
Henk Bakker 045-5456807