Busvervoer naar uitwedstrijden

 

Wedstrijd : Urk Roda JC
Datum : 30-10 2018
Aanvang :

19:45 uur

Vertrek vanaf : Vertrek vanaf P2 15:00 uur 
Leden betalen : 25.00 Euro 
Niet leden betalen : 30.00 Euro 
Losse kaartverkoop :  
Datum kaartverkoop :

Aanmelden telefonisch bij:

Rico tel 06 48467141 of Henk 045-5456807.
Aanmelding sluit vrijdag 26 oktober.
Bus rijdt alleen bij voldoende deelname.

Informatie :
 

Daar de meeste wedstrijden op de vrijdagavond gespeeld worden verzoeken we u om de betaling via de bank te doen.
Bank no  NL37 INGB 0660 0659 24 tnv H Bakker.
Betaling moet graag de donderdag voor de wedstrijd
binnen zijn.

Inlichtingen:
Henk Bakker 045-5456807