Busvervoer naar uitwedstrijden

 

Wedstrijd : Den Bosch Roda JC
Datum : 22-12 2018
Aanvang :

19:45 uur

Vertrek vanaf : Vertrek vanaf P2 volgt zo spoedig mogelijk
Leden betalen : 25.00 Euro 
Niet leden betalen : 30.00 Euro 
Losse kaartverkoop :  
Datum kaartverkoop :

14 dec voor de wedstrijd Volendam 19.00 - 19.30 uur
In de fanshop.
Aanmelden telefonisch bij:

Rico tel 06 48467141 of Henk 045-5456807.

Informatie :
 

Daar de meeste wedstrijden op de vrijdagavond gespeeld worden verzoeken we u om de betaling via de bank te doen.
Bank no  NL37 INGB 0660 0659 24 tnv H Bakker.
Betaling moet graag de donderdag voor de wedstrijd
binnen zijn.

Inlichtingen:
Henk Bakker 045-5456807